Czech RepublicDne 28. června žáci a žákyně našeho Erasmus+ klubu veřejně prezentovali záznam z představení Fórum divadla v městské knihovně Ústí nad Labem.
Dva vybraní žáci vyprávěli své dojmy z mezinárodních výměn a zážitky z činnosti našeho Erasmus+ klubu na škole. Pár milých slov a poděkování učitelům za jejich práci řekla i starostka Severní Terasy paní Zrníková. Akci přišlo podpořit mnoho učitelů školy, rodiče, ředitel školy Mgr. Ševcovic a ředitelka knihovny Mgr. Linhartová.
Jako vzpomínku a poděkování za práci na projektu obdrželi žáci Erasmus+ certifikát o účasti na projektu “ Postav se za svá práva!” .
5. výměna (ČR)

Setkání v Česku uzavírá projekt „Stand up for your rights“

"Do šestice všeho dobrého" nebo "Poslední a nejlepší" - tak by se dal charakterizovat týdenní výměnný studijní pobyt v rámci dvouletého projektu Erasmus+ „Stand up for your rights“, který se uskutečnil na ZŠ Stříbrnická začátkem dubna tohoto roku. Česko se po Francii, Polsku, Španělsku a Finskustalo posledním cílem čtyř týmů z výše jmenovaných zemí. Všichni vyučující a většina dětí se již znala z dřívějších setkání nebo po předchozí komunikaci přes facebook, a proto proběhlo nedělní uvítání cestovatelů v Ústí nad Labem s nadšením a bez ostychu.
Pondělní dopoledne jsme strávili ve škole. Kromě budovy školy samotné jsme našim partnerům představili jeden ze styčných bodů projektu, e-knihu o vývoji lidských práv v českých zemích. Ve spojení se zábavným žákovským filmem o žákyni, která se díky stroji času a své vyučující vrátila do minulosti, bylo zajištěno, že si nejen děti z partnerských škol, ale i naše děti o českých dějinách leccos zajímavého zapamatují.
Zatímco žactvo "pobíhalo" po škole a vyplňovalo soutěžní kvíz, mohli vyučující nahlédnout do hodin. Obdivovali se kreativitě českých učitelek, jejich nástěnkám a výzdobě školy. Zaujala je zároveň Osa vývoje lidských práv, kterou přes desetimetrovou zeď vytvořily děti z Erasmus klubu.
Celý den se nakonec jevil pro žákyně a žáky jako soutěžní. Odpoledne všem šlo o úlovek nejlepší týmové fotografie na různá témata související s významnými budovami, kulturou nebo dějinami Ústí nad Labem. V podvečer se všichni snažili při bowlingu shodit co největší počet kuželek.
V úterý jsme pokračovali v naší pomyslné cestě za lidskými právy do města Terezín. Navštívili jsme zde Malou pevnost i muzeum kreseb a nápisů židovských obyvatel na půdě jednoho z domů bývalého ghetta. Přestože celý den poprchávalo, užili jsme si odpoledne nádherný výhled z litoměřické věže Kalich. Večer nesměl na programu chybět, českými dětmi tak oblíbený, Laser tag. Červené a rozesmáté tváře našich hostů vycházejících z arény ukazovaly, že i oni si užili spoustu zábavy.
Stěžejním dnem týdne byla středa. V pronajatém sále DDM odehráli žáci a žákyně Erasmus+ klubu v angličtině dvě představení formou tzv. Fórum divadla. Obě představení se týkala porušování lidských práv - diskriminace na základě pohlaví. Jak se cítí Vojta, když ve škole učitelka nadržuje dívkám? A jaké to je, když se Adéliny sny o florbalu setkají s jinými představami rodičů o dívčím hobby? Jejich příběhy sehrály naše děti na jedničku.
Po každém z představení následovaly aktivity, do kterých se zapojili i zahraniční hosté v roli publika. Společně s našimi dětmi o problému diskutovali, vyprávěli o svých vlastních zkušenostech a nakonec zkusili v krátké scénce příběh sami změnit.
Po představení nás čekala návštěva a prohlídka Krajského úřadu a volné odpoledne.
Konec týdne patřil turistice v přírodě i ve městě. Ve čtvrtek jsme navštívili Tiské stěny a v pátek na nás čekala prohlídka Prahy, odkud ostatní týmy vyrážely zpět domů.
Je potřeba také zmínit čtvrteční příjemnou závěrečnou večeři s rodiči, na které byly předány ceny za různé soutěže, promítaly se fotky a videa a projekt byl oficiálně ukončen. Zatímco se dospělí odjeli bavit do města, ve škole ještě pokračovala dětská diskotéka.
Páteční prohlídku Prahy vedli samotné žákyně a žáci naší školy. Zakončili jsme ji tvorbou společného graffiti na Zeď Johna Lennona, které sestávalo z otisků dlaní všech zúčastněných. Zanechali jsme tak na zdi nejen odkaz na logo našeho projektu, ale symbolicky i myšlenku, která nás všechny v tomto projektu spojila - Postav se za svá práva.
Děkujeme vedení školy, ostatním vyučujícím a ochotným rodičům za podporu, díky které se nám po tyto dva roky práce snad podařilo do dětí zasít semínko zájmu o svět kolem sebe a o vztahy v něm. Všichni si odnášíme mnoho zkušeností a zážitků, které ovlivní naše budoucí životy. Všem členům a členkám Erasmus+ klubu patří velké uznání a stejně tak i týmu vedoucích tří učitelek.
Přestože bylo toto setkání v rámci projektu posledním, aktivity Erasmus+ klubu budou pokračovat až do konce školního roku 2017. V plánu jsou ještě dvě představení v češtině a další školní tvořivé projekty.

Erasmus klub ve Finsku


Závěrečný výjezd v rámci projektu Erasmus+ se konal ve finském městě Kokkola, kde tři naši žáci a čtyři učitelé společně s týmy ze Španělska, Polska, Finska a Francie strávili týden plný poznávání a zážitků.
V pondělí se všechny týmy sešly v Helsinkách, kde po úvodní prohlídce města naše skupina navštívila finský parlament, kde měla možnost diskutovat o lidských právech ve Finsku s členkou parlamentní strany Zelení, Johannou Karimäkiovou. Následně se skupina vydala na několikahodinovou cestu do Kokkoly, kde na žáky čekaly jejich hostující rodiny.
Úterý začalo prezentací e-book zabývající se milníky lidských práv ve Finsku. Poté si žáci mohli prohlédnout školu a navštívili i běžnou výuku. Po obědě byl před školu přistaven autobus, kterým se celá skupina společně s průvodkyní vydala na prohlídku Kokkoly a jejího okolí. Odpoledne měli žáci volný čas na nákupy a večer si zahráli bowling.
Středa patřila především sportu. Vzhledem k tomu, že se teploty celý týden pohybovaly okolo -15 °C, pořadatelská země zařadila do programu výuku jízdy na běžkách a na bruslích. Někteří žáci si tyto sporty vyzkoušeli poprvé v životě. Po ohřátí ve školní jídelně jsme šli bobovat do přilehlého snowparku. Tuto aktivitu si užili úplně všichni a nejvíce ti, kteří si sněhu ve svých zemích moc neužijí.
Ve čtvrtek se žáci setkali se starostou Kokkoly, kde se dozvěděli více informací o školním systému ve Finsku. Poté se celá skupina přesunula do místního divadla, kde si finští žáci připravili velmi zajímavé představení metodou Divadlo Forum, které je specifické tím, že diváci mohou zasahovat do děje a ovlivnit jeho vývoj. Žáci se rozhodli zpracovat téma manželských neshod z pohledu dítěte. Odpoledne se žáci pokoušeli naučit finský národní tanec, zatímco učitelé se zahřáli při nácviku tance afrického.
Pátek byl ve znamení loučení. Dopoledne skupina navštívila muzeum přírody, kde se žáci dozvěděli, jakým způsobem různé druhy zvířat přežívají zimu ve Finsku. Po odpolední svačině se žáci i učitelé rozloučili se svými hostiteli a v sobotu ráno se jednotlivé týmy vydaly na zpáteční cestu do svých zemí.


Erasmus+ výjezd Španělsko, Cartagena - 18. - 24. září 2016
Na začátku nového školního roku se čtyři vybraní žáci a čtyři učitelé zúčastnili výjezdu do historickéCartageny na jihu Španělska v rámci projektu Erasmus+ „Stand up for your rights!“.
Neděle – 18. září 2016
Svou dlouhou cestu jsme začali již v 6 hodin ráno na parkovišti obchodního centra Albert, odkud jsme vyjeli mikrobusem na letiště Václava Havla v Praze. Letěli jsme do Madridu, kde jsme strávili několik hodin a poté nás čekal pětihodinový přesun vlakem na jih k mořskému pobřeží. Na nádraží nás vyzvedly španělské učitelky, které nás odvezly do hotelu, kde jsme všichni strávili první noc.
Pondělí - 19. září 2016
Dopoledne jsme strávili ve škole Pedro Penalver v malé vesničce El Algar, kde jsme zhlédli prezentaci o vývoji lidských práv ve Španělsku. Poté žáci vyplnili dopoledne seznamovacími aktivitami, zatímco si učitelé prohlédli školu. Odpoledne pak žáci trávili s hostitelskými rodinami a učitelé společně se svým průvodcem absolvovali prohlídku po Cartageně.
Úterý – 20. září 2016
Žáci měli možnost vyzkoušet si první dvě vyučovací hodiny podle rozvrhu svého hostitele a potom jsme se společně autobusem dopravili na místní pláž La Manga, kde jsme se dozvěděli cenné informace o unikátní přírodní laguně. Plavání ve Středozemním moři jsme si také nenechali ujít, i když počasí nám tento den moc nepřálo. Odpoledne se konala porada koordinátorů, na které jsme plánovali výjezd do Finska a vyslechli jsme se zprávu o činnosti Erasmu+ klubů v jednotlivých školách.
Středa – 21. září 2016
V tento den jsme navštívili místní radnici, seznámili se s její činností a promluvili si s místním zástupcem pro oblast kultury. Potom jsme se přesunuli do místního kulturního domu, kde nám španělský tým předvedl nastudování Fórum divadla na téma diskriminace náboženství a menšin. Studenti se zapojili do děje tím, že mohli klást otázky hlavním postavám. Celé divadlo bylo zdokumentováno a bude součástí závěrečného výstupu. Odpoledne jsme věnovali sportování a všichni si mohli vyzkoušet svou obratnost na kajaku, týmového ducha jsme posílili na dračích lodích.
Čtvrtek – 22. září 2016
Na tento den byla v plánu exkurze spojená s tématikou lidských práv. Dopoledne jsme si s průvodcem prošli protiválečný kryt v Cartageně, který byl vybudován za španělské občanské války. Dále jsme navštívili místní amfiteátr. Krásný den jsme zakončili vyjížďkou kolem pobřeží na katamaránu.
Pátek – 23. září 2016
Celý den jsme věnovali prohlídce krajského města Murcia. Večer jsme měli možnost z první řady zhlédnout ukázku bitvy mezi Římany a Hannibalem. Celý týden jsme zakončili v ležení legií Římanů a Cartagenců společnou večeří, na jejímž konci proběhlo dojemné rozloučení všech účastníků.
Sobota – 24. září 2016
Rodiny nám přivezly žáky na vlakové nádraží a my jsme se vydali na cestu do Madridu. Zpáteční let proběhl bez problémů a bez zpoždění. V Praze nás přivítalo velmi studené počasí.
Všichni jsme si náš třetí výjezd v rámci projektu Erasmus+ „Postav se za svá práva“ užili a těšíme se na další plánovanou mobilitu, která proběhne v únoru 2017 ve finské Kokkole.

2. výměna (Polsko) (2016)

Neděle 8. května
Odjeli jsme ve 13:30 od Albertu. Po téměř pětihodinové jízdě, kterou jsme vyplnili zábavnými hrami, jsme dorazili na místo, kde nás přivítala velmi přátelská polská koordinátorka. Pak jsme se ubytovali v hotelu Korona, dali si večeři a absolvovali večerní procházku městem.
Pondělí 9. května
Po snídani jsme vyrazili do školy, kde nám zahráli pár scének a odprezentovali svou e-knihu o lidských právech v Polsku. Po obědě jsme se přesunuli do kłodzké pevnosti. Tam jsme museli prokázat fyzickou zdatnost, protože jsme procházeli historickým podzemím plným tunelů a úzkých chodeb (někdy jsme lezli ve výšce 50cm od země). Večer jsme se sešli u táboráku, opekli si buřty nebo marshmallows a nakonec si nás vyzvedly polské rodiny.
Úterý 10. května
Tento den jsme šli na Borůvkovou horu, která je zajímavá tím, že se tam za bývalého režimu setkávali příslušníci protikomunistické polsko-české solidarity a předávali si batohy s dopisy a různými produkty. Večer jsme měli diskotéku, což byla velká zábava.
Středa 11. května
Přesunuli jsme se do Kulturního domu v Kłodzku, kde jsme se zúčastnili různých divadelních scének a aktivit metodou Forum Divadlo. Hlavním tématem byladiskriminace handicapovaných osob. Odpoledne jsme měli volno s hostitelskými rodinami.
Čtvrtek 12. května
Hned ráno jsme jeli na místní radnici a setkali se se starostou a zastupiteli. Pak jsme vyrazili doNárodního parku Stolové hory. Nádherná příroda nám přichystala procházku v různých teplotách a nadmořských výškách. Dozvěděli jsme se také pohádky a báje o vzniku skal.
Pátek 13. května
Na tento den připadl výlet do Wroclawi. Nejdříve jsme si toto krásné historické město prošli a pak zavítali do divadla Arka, kde místní herci nastudovali Malého prince a my byli svědci spojení lidí s handicapem a bez něj. Po obědě jsme měli volno a večer se vrátili do Kłodzka.
Sobota 14. května
Po snídani jsme se všichni rozloučili a dali se na cestu domů, kam jsme přijeli okolo 14 hodiny. Celý náš pobyt proběhl bez problémů a užili jsme si ho.

1. výměna (Francie)

V současné době se skupina 4 našich žáků a 4 učitelů účastní jednoho z plánovaných výjezdů do zahraničí v rámci projektu Stand up for your rights! (Postav se za svá práva!). Odjeli jsme na jih Francie, do malého městečkaSaint Julien Chapteuil. Máme před sebou nabitý program, který začal v neděli 3.4. a skončí v sobotu 9.4.2016.
Do Francie jsme se přepravili francouzskou leteckou společností HOP!, díky které jsme byli ve Francii cobydup. První noc jsme strávili v lyonském hotelu Campanille, kde přespali i naši partneři z Finska, Polska a Španělska. Následující ráno nás vyzvedla francouzská koordinátorka projektu Amy Imbért s kolegyní Patricií Duchier, aby nás společně za pomoci šikovného řidiče a jeho autobusu odvezli dále na jih do 122km vzdáleného Saint Julien Chapteuil.
Pondělí 4.4.2016
Po vydatné snídani v hotelu Campanille v Lyonu a přepravě do dvoutisícového městečka jsme strávili celé odpoledne prolamováním ledů. Úspěšně! Mimochodem, věřili byste, že žákům 6.-9. ročníku zde končí výuka každý den až v 17. hodin?
Po skončení seznamovacích aktivit odjeli naši žáci do rodin, ve kterých o ně bude po celý týden postaráno. Budou tak mít možnost alespoň částečně zakusit život na francouzském venkově. Učitelé všech účastnících se zemí jsou ubytováni na bývalé farmě Saint Front, aby měli možnost konzultovat další postup při naplňování cílů projektu, který bude ukončen v září 2017.
Úterý 5.4.2016
A leje a leje, ale náladu nám to nekazí! Hned ráno jsme si vytvořili naprosto unikátní trička podle vlastních návrhů, a to pouze za pomoci tuše, fixek na textil, několika lego kostek, víček od zavařenin a násady od štětce. Poté jsme se odebrali na místní radnici, kde nás vřele přivítal starosta pan Ferret a místní zastupitelé. 
Když nastal čas oběda, děti se se svými hostiteli odebrali do školní jídelny, zatímco učitelé byli pozváni do vedlejší restaurace, kde na ně čekalo tradiční čtyřchodové menu. Pohostinost místních je neuvěřitelná.
Odpoledne, opět všichni pohromadě, jsme odjeli na střední školu v Monistrol-sur-Loire, kde nám náš francouzský partner předvedl tři scénky metodou Forum Theater. Nasazení francouzských žáků-amatérských herců- bylo příkladné. Pravda, ne vždy jsme jim úplně rozuměli, protože spousta z nich se učí anglicky pouze krátce, ale i tak se nám představení líbilo. Po skončení představení nás autobus opět odvezl zpět do St. Julien Chapteuil. Museli jsme dorazit do 17h., protože 90% žáků do školy dojíždí, a bylo nutné, aby chytili svůj autobus domů.
Středa 6.4.2016
Středu mají francouzští žáci rádi. Je to jediný pracovní den v týdnu, kdy mají zkrácenou výuku.
Celý den nám tu svítilo sluníčko, takže naše radost byla dvojnásobná. Děti strávily krátký čas ve škole, kde si vyzkoušely autentickou výuku a po té se věnovaly sportovním aktivitám, jako je střelba z pušky nebo squash.
Odpoledne jsme pak navštívili blízké poutní místo Le Puy, správní centrum regionu Haute Loire. Seznámili jsme se s činností krajského úřadu a po té jsme s průvodci poznali historické památky města. Ti nejzdatnější z nás vyšlapali 221 schodů na vrchol vyhaslé sopky s kaplí Saint-Michel-d´Aiguilhe. Odtud byl krásný výhled na celé město.
Čtvrtek 7.4.2016
Brzo ráno vyrážíme autobusem do 2 hodiny vzdáleného Lyonu. Polojasno, vykukuje i sluníčko, ale teplo moc není. Návštěvu začínáme u katedrály Notre-Dame na vrcholu kopce, ze kterého je nádherný výhled na celé město. Cestou „starým městem“ obdivujeme úzké uličky se spoustou obchodů, do kterých spíše jen nahlížíme.
Volno pak trávíme v nové části města, kde již takřka nebylo co ke koupi. Odpoledne si pak prohlížíme artefakty z období 2. sv. války v místním muzeu.
Pátek 8.4.2016
Poslední den naší návštěvypředstavujeme v místní škole naše město, kraj, stát, seznamujeme francouzské partnery se zvláštnostmi naší země, naší kulturou, významnými osobnostmi. Venku fouká studený vítr a je pěkná zima, přesto studenti pobíhají venku, hrají míčové hry a také závodí, aby vydělali něco peněz na dobrou věc – součástí našeho projektu byl totiž tzv. „fundraising day“.
Odpoledne si prohlížíme městečko, na které doposud nezbyl čas. Večer nás pak čeká výuka tradičních francouzských tanců v místním kulturním domě. Cestou domů jako by se zbláznilo počasí. Začalo sněžit. Ještě, že zítra jedeme domů.
Sobota 9.4.2016
Vstáváme po čtvrté. Ještě za tmy opouštíme Saint Julien a míříme na letiště. Cesta ubíhá a v cíli jsme o hodinu dříve, než jsme čekali. Co teď? Jdeme odevzdat zavazadla a již teď víme, proč jsme tu měli být dříve.  Všude spousty lidí, chaos v organizaci odbavování a nakonec i 20 min zpoždění našeho letu. Pilot ale prokázal své kvality, protože v Praze jsme „sedli“ na minutu. Ještě rychlá zastávka v „Mekáči“ a pak už uháníme domů.
Další setkání v tomto projektu bude v Polsku. Už se těšíme.

Amnesty International, jedno z největších hnutí na světě monitorující a bojující proti porušování lidských práv, k nám přivedlo „Živou knihovnu“. Děti ze sedmých tříd si tak v rámci projektového dne Erasmus + mohly "přečíst" několik knih. Během dopoledne se kromě samotného čtení také hravou formou dověděly více o samotném hnutí Amnesty International a o tom, jak mohou samy pomáhat a absolvovaly workshop k prohloubení sociální kompetence a porozumění. Během "čtení" si žákyně a žáci povídali se zajímavými lidmi s různých menšin. Homosexuál, uprchlík z Konga, Žid i Rom. Pro mnohé děti bylo setkání s takovými lidmi tváří v tvář prvním v jejich život.

"Jsem nezaměstnaná matka tří dětí", představuje se žák 7.A...
Díky zapojení do mezinárodního projektu „Stand up for your rights!" (Postav se za svá práva!) je nyní tématu lidských práv na naší škole věnována zvýšená pozornost. Se záměrem naplnění cílů tohoto projektu se již déle než měsíc scházejí vybraní žáci a žákyně v rámci kroužku Erasmus + klubu.
Minulý týden získaly děti možnost nahlédnout prostřednictvím 90 minutového intenzivního workshopu hlouběji a konkrétněji pod slupku pojmu "lidská práva". Navíc se seznámily s jedním z významných mezinárodních hnutí bojujících proti porušování lidských práv - Amnesty International (dále jen AI).


Lektorky pokládaly dětem podobné otázky týkající se života jejich postavy. S každou odpovědí "ano" se žáci a žákyně v prostoru třídy pohybovaly dopředu a s každou odpovědí "ne" zůstávaly na místě. Konečné nerovnoměrné rozmístění postav po celém prostoru třídy a následná diskuze názorně umožnily dětem uvědomit si, že ve společnosti i ve světě nemají všichni rovné životní šance a některým je potřeba pomoci, aby se mohli pohnout z místa.S úkoly workshopu, jako doplnit k různým číslům na tabuli milníky hnutí AI nebo se seznámit se skutečnými současnými případy porušování lidských práv, si žáci a žákyně hravě poradili.
Když však při jednom úkolu lektorky každému rozdaly malý lístek s krátkým popisem osoby, většina dětských tváří zvážněla. Všichni totiž měli v daný moment vstoupit do role postavy na lístku a stát se úplně někým jiným - americkým vojákem, který se navrátil z Afghánistánu, svobodnou matkou s nedokončeným základním vzděláním, důchodkyní, která žije sama se svou kočkou, nezaměstnaným romským otcem se čtyřmi dětmi, či makléřem, který dobře investoval. Uměli byste si představit, jak běžně žijí tito lidé? Jaké měli dětství? Kde bydlí? Co dělají po práci (pokud nějakou mají)? Na co myslí, než ulehnou ke spánku? Jaké jsou jejich životní cíle?
Věřím, že většina zúčastnivších se sedmáků se po této zkušenosti bude dívat na osudy lidí kolem jinýma očima a že pochopí smysl toho, "proč se v té škole o těch lidských právech vlastně učíme".

Hanka Coubalová


Popis projektu


Co představuje projekt “Postav se za svá práva!”?
Projekt je založen na vzájemné spolupráci pěti partnerských škol z Francie, Finska, Španělska, Polska a České republiky. Hlavním smyslem projektu je rozšíření znalostí žáků o lidských právech, zlepšení povědomí o Evropské unii a osvojení si divadelní metody Divadlo Fórum. Dalším velice důležitým aspektem je rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, jelikož společným komunikačním jazykem je angličtina.

Jaké jsou cíle projektu?
Prvním z cílů projektu “Postav se za svá práva!” je informovat žáky nejen o celosvětovém vývoji lidských práv, ale i jejich vývoji v naší zemi.
Dalším cílem je využití metody Divadla Fórum k seznámení žáků s významem lidských práv a aplikace této metody při řešení každodenních konfliktů, při kterých dochází k porušování lidských práv. Pro využití metody Divadla Fórum je zapotřebí vytvořit a nacvičit hru s tématem porušování lidských práv, která bude v závěru projektu představena ostatním žákům a rodičům. Zapojení žáci a žákyně lépe porozumí Evropské úmluvě o lidských právech a věříme, že díky tomu se mohou z žáků  stát lepší lidé a tím i lepší občané, kterým nebude bezpráví lhostejné. V rámci projektu žáci také nastudují a graficky ztvární nejdůležitější mezníky vývoje lidských práv ve své zemi. Výstupem této činnosti bude e-kniha, která bude ke konci projektu k nahlédnutí na stránkách naší školy.

Kdo je zapojen?
Téměř každý v naší škole, kdo má oči a srdce otevřené! Každá partnerská škola založila mimoškolní Erasmus+ klub, který má minimálně 20 členů. Na naší škole jsou členy klubu dobrovolně přihlášení žáci a žákyně ze 7. ročníků a náš klub nyní čítá 21 členů. Erasmus+ klub se setkává každý týden, diskutuje o tématech týkajících se lidských práv a poznává techniky Divadla Fórum. Do ostatních dílčích projektů jsou zapojeny celé 7. ročníky, někdy dokonce i celý 2. stupeň a také učitelé různých předmětů: angličtiny, občanské výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, českého jazyka a dějepisu. Projektem žije celá škola, proto se o lidských právech budou ostatní žáci dovídat prostřednictvím nástěnek, plakátů, informačních tabulí a projektových dnů.

Co to je Divadlo Fórum? 

Divadlo Fórum je divadelní metoda, která spojuje prvky divadla a improvizace s cílem poukázat na nějaký aktuální a reálný problém nebo konflikt (v případě našeho projektu se jedná o porušení lidských práv). Tato metoda má svá pravidla a umožňuje všem přítomným aktivně se podílet na příběhu. Příběh s určitým tématem je ztvárněn skupinkou herců a diváci se na vyzvání prostředníka mezi "jevištěm a hledištěm" mohou zapojit do pojmenování podstaty konfliktu (problému) a podílet se na hledání jeho řešení. Tato metoda umožňuje zúčastněným získat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

Co jsme zatím udělali?
Náš dvouletý projekt začal v září 2015, ale již jsme stihli spoustu věcí:
  • Založení Erasmus+ klubu
  • Lingvistický a vědomostní test
  • Založení skupiny na facebooku, kde se seznamují naši žáci a žákyně s ostatními Erasmus+ kluby našich partnerských škol a jejich členy
  • Diskuze na téma lidská práva
  • Erasmus+ klub začal nacvičovat divadelní techniky a rozebírat Evropskou úmluvu o lidských právech
  • Erasmu+ klub absolvoval workshop k tématu lidských práv pořádaný Amnesty International
  • Společně jsme vybrali logo projektu “Postav se za svá práva!”
  • Vyučující z Erasmus+ teamu se ve Finsku zúčastnili týdenního školení k metodě Divadla Fórum
  • Žáci 7. ročníků začali v rámci dalších předmětů vytvářet plakáty s informacemi o partnerských zemích a městech (vidíte zde vpravo)

Co nás čeká?
V Erasmus+ klubu si klademe za cíl pokračovat v divadelním zpracování problému porušování lidských práv, konkrétně se zaměřením na diskriminaci pohlaví. Závěrečné představení proběhne na jaře 2017. Žákyně a žáci 2. stupně se začnou podílet na výtvarném a jazykovém zpracování časové osy vývoje lidských práv v naší zemi. Diskuze k tématu lidských práv by měly probíhat nejen v rámci Erasmus+ klubu, ale také během vyučování. Od 4. 4. do 10. 4. 2016 proběhne první mobilita žáků. Vybraní žáci a žákyně z Erasmus+ klubu se zúčastní výměny žáků v malém městě Saint Julien Chapteuil ve Francii. Hlavním tématem tohoto setkání budou samozřejmě lidská práva. V tomto školním roce nás čeká ještě jedna mobilita dětí a učitelů, v rámci které  vybraní žáci v květnu navštíví další partnerskou školu ve městě Klodzko v Polsku. 


No hay comentarios:

Publicar un comentario