lunes, 20 de junio de 2016

We ALL have equal rights!

Each year in our region there is sport competition organized for disabled children and those without any disabilities. Representatives of different schools compete with each other. It's a great chance for all the children to learn that we all have right to develop our interests regardless to different obstacles. This year our school also took part in the competition and all the pupils were very satisfied.
Výjezd Polsko 9.-13. Května 2016

Erasmus+ mobility Polsko 9.5-13.5.2016

Neděle 8.května
Další čtyři vybraní žáci z klubu Erasmus+ a jejichpedagogický doprovod, Mgr. JežkováHana Coubalová, Mgr. Vacurová, Miss Congleton , vyjeli na další plánovanoumobility v PolskuPo příjezdu jsme se ubytovali v hoteluKorona a polská partnerka Anna Kobylinska nás přivítala a provedla nás po městě.

Pondělí 9.května
Ráno jsme se na snídali a odjeli autobusem se všemi týmy do školyPřivítala nás vyzdobená škola s velikým billboardemnakterém bylo logo našeho projektu. Všichni jsme se představilimístní tělocvičně a tam jsme shlédli E- knihu o vývojilidských práv v zemi. Místní učitelé s žáky si také pro náspřipravili divadelní ztvárnění pověstí o Polsku a WroclawiŠkola Jana Pawla II. je zaměřena na začleňování žáků s tělesným i mentálním postiženímtudíž jsme si při prohlídceškoly prohlédli speciální místnost určenou pro fyzioterapii aseznámili se i s terapeutickými pomůckami. Na jedné ze stěnškoly  visela časová osa o vývoji lidských práv ztvárněnáilustracemi a doplněná stručným popisemOdpoledne násčekala prohlídka pruské pevnosti. Učitelé měli prohlídku s průvodcem a žáci všech partnerských zemí byli rozděleni do týmů a společně testovali své fyzické dovednosti a psychickouodolnost pod dohledem odborníkůSpolečné seznamováníbylo završeno u táborákukde jsme mohli poznat i rodičepolských žáků.

Úterý 10.května
Na tento den byl naplánován výlet do přírody a setkání s jedním představitelem odboje proti komunismučlenem hnutíSolidaritaNejdříve jsme navštívili lázeňské městečko LadekZdroj a poté jsme se přesunuli k Borůvkové hořekde minulosti probíhalo setkávání hnutí Solidarita a výměnapropagačních materiálů mezi Poláky a Čechy. Večer proběhla oficiální večeře s dalšími učiteli a žáci měli svou diskotéku naprolomení ledů.

Středa 11.května
Ráno jsme se přesunuli do kulturního domu, kde polský týmorganizoval workshop Fórum divadlokterého se účastnili a který spoluvytvářeli všichni žáciTématem byla diskriminacena základě tělesného handicapuCelý workshop bylzaznamenán na video pro další zpracování francouzskýmpartnerem.
  Koordinátorky měly organizační schůzkukde jsmeprojednaly dosavadní průběh projektu ve školách a v rámciErasmu klubů. Během hodnocení a dalšího plánování  došloke  změně termínu mobility v České republice, kvůliprázdninám ve Franciikdy se termíny nedařilo sladit. . Mobilita v České republice byla stanovena na termín 3.-7. 4. 2017. Dále byly potvrzeny termíny mobilit ve Španělsku na19.-23. září 2016 a ve Finsku  na 6.-10. únor 2017. Celý program končil odpoledne,  poté bylo volno

Čtvrtek 12.května
Hned ráno jsme jeli na místní radnicikde jsme se setkali sestarostou a místními zastupiteliProběhla také diskuze na témazlepšování městských služeb a zkvalitňování prostor pro osoby s tělesným omezením.Poté jsme autobusem odjeli nacelodenní výlet do Národního parku Stolová Gorakde násčekal výstup na zmíněnou horu a také procházka skalnímměstem

Pátek 13.května
Autobusem jsme se přesunuli do blízkého města  WroclawNejdříve jsme shlédli v divadle Arka představení Maléhoprince, ve kterém účinkovali herci s tělesným nebo mentálnímpostižením. Po představení následovala diskuze na témaintegrace osob s postižením do běžného života. Po obědě jsmesi prohlédli památky městaNa cestě zpět jsme se rozloučili se španělským týmemkterý ve Wroclawi zůstal kvůli odletuzpět.  

Sobota 14. května
Ráno jsme se rozloučili se svými hostiteli a odjeli jsme vdopoledních hodinách do České republiky.
Doma si žáci připravili prezentaci o výjezdu do Polska a tupředstavili všem členům Erasmu Klubu